ÍNDEX

Biografia..............................................3 pàgina
La seva música.................................4 pàgina
Canço escollida...............................5 pàgina
Curiositats..........................................6 pàgina
Fotos....................................................7 pàgina
                                               Opinio..................................................8 pàgina